ยุบ เปลี่ยน เริ่มใหม่

posted on 10 Nov 2011 17:11 by e-exexorcist
เอาจะยุบ EEนะ
 
ขอบคุณสำหรับเวลาที่ผ่านมา
 
เราสัญญาว่าจะกลับมาใหม่
 
แต่ไม่ใช่ใน EE หรือ Exteen Exorcist
 
ขอบคุณ และ ขอโทษ ทุกๆคนจริงๆนะคะ
 
 
 
แม่งาน

-wait for new- View my profile